Патріарші комісії і відділи

У Церкві, подібно до інших суспільних структур, є підрозділи, які мають законодавчу чи виконавчу владу. Законодавчу владу в нашій Церкві представляють Синоди Єпископів на чолі з Главою УГКЦ, Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким (від них виходять різного роду постанови, рішення тощо).

Виконавчу владу здійснює від імені Глави УГКЦ Патріарша курія. До її складу входить Секретаріат та підрозділи, а зокрема церковні комісії патріаршого рівня та комісії, які діють на території України. Завданням комісій є втілювати в життя рішення та постанови, що були прийняті на Синодах, Соборах УГКЦ. Ці структурні одиниці відповідають за виконання завдань, що стосуються їхніх повноважень, а також можуть пропонувати для розгляду законодавчої влади проекти різних рішень для дальшої діяльності.

 

Референт Відділу комісій - с. Давида Федан, СНДМ

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б
м. Львів 79031
для листування: Львів-31
а/с 5377

Тел./факс: +38 097 372 00 64

ПАТРІАРШІ КОМІСІЇ

Патріарша літургійна комісія УГКЦ
(plc-ugcc.blogspot.com)

Патріарша катехитична комісія УГКЦ
(ct.ugcc.ua)

Патріарша комісіяУГКЦ у справах духовенства

Патріарша комісія УГКЦ у справах монашества
(monashestvo.ugcc.org.ua)

Місія «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ»
(missiopc.blogspot.com)

 

Патріарша літургійна комісія УГКЦ

Патріарша літургійна комісія Української Греко-Католицької Церкви є структурним підрозділом Патріаршої курії УГКЦ, відповідно до кан. 114, §1 ККСЦ. Метою Комісії є сприяти розвитку літургійного життя Церкви відповідно до директив Патріарха/Верховного Архиєпископа та Синоду Єпископів УГКЦ.

Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 2008 р. визначив пріоритетами діяльності Патріаршої літургійної комісії опрацювання богослужбових книг у такій послідовності: Псалтир, Требник, Часослов (незмінні частини), Святкова Мінея, Святковий Октоїх, Великопісна та Квітна Тріодь (головні відправи), Служебник з Літургіями Івана Золотоустого, Василія Великого та Напередосвячених Дарів, Архиєратикон.

Напрямки діяльності Комісії включають також:

 • підготовку даних для звіту Патріархові та Синодові Єпископів про стан літургійного життя УГКЦ;
 • участь у створенні концепції впорядкування і розвитку літургійного життя УГКЦ;
 • участь у підготовці синодальних документів, які стосуються літургійного життя;
 • упровадження постанов Патріарха, які стосуються літургійного життя;
 • задоволення поточних практичних потреб Церкви у літургійній сфері;
 • пошук письмових першоджерел, які стосуються літургійного життя;
 • перекладницька робота (зі старогрецької, церковнослов’янської, староєврейської на українську);
 • опрацювання, видання та використання літургійних текстів (з урахуванням кан. 656 і 657 ККСЦ);
 • праця над досягненням одностайності і належного звершення літургійних служб;
 • планування і подавання рекомендацій літургійно-пасторального характеру;
 • співпраця з науковими інституціями в галузі літургійних наук;
 • співпраця з відповідними комісіями інших помісних Церков;
 • видання квартального обіжника Літургійної комісії для популяризації літургійної віднови та ширшого інформування церковних середовищ щодо літургійних питань.
 • створення електронної бази літургійних термінів і друкованих засобів літургійного характеру.


Голова Комісії – Владика Венедикт (Алексійчук)

Заступник о. д-р Василь РУДЕЙКО
Секретар с. Климентія ЛУКІВ

для листування: Львів-31, а/с 5377

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031 

Тел.: 097 903 29 49,
e-mail: [email protected]
blog:
plc-ugcc.blogspot.com

 

Патріарша катехитична комісія УГКЦ

Патріарша катехитична комісія УГКЦ була створена на підставі Декрету Блаженнішого Любомира (Гузара) від 8 лютого 1997 р., згідно з ККСЦ 622, § 1, за постановою № 33 Синоду Єпископів, який проходив 14–21 жовтня 1996 р.

Напрямки діяльності Комісії:

 • координація катехитичної діяльності в УГКЦ;
 • допомога патріархові та синодові єпископів у реалізації катехитичних програм та втілення в життя постанов синодів, які стосуються катехитичного служіння;
 • організація та підтримка катехитичних структур;
 • організація та проведення вишколу і постійної формацію катехитів;
 • створення катехитичних програм, опрацювання та видання катехитичної літератури;
 • організація загальноцерковних катехитичних конференцій і семінарів;
 • осмислення і виклад правд віри у дусі східної християнської традиції (укладання Катехизму УГКЦ);
 • опрацювання спеціальних катехитичних програм (для неповносправних, глухих, статеве виховання);
 • створення відеоматеріалів із катехитичним змістом;
 • організація та провадження гуртків молитовного читання Святого Письма;
 • опрацювання та впровадження новітніх методів катехизи.


Голова Комісії – Владика Давид Мотюк

Заступник – Назар ДУДА
Секретар – Оксана БОЙКО

для листування: Львів-31, а/с 5377

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031 

e-mail: [email protected]/nazarduda@gmail.com,

web: ct.ugcc.ua


 

Комісія у справах духовенства УГКЦ

Патріарша комісія у справах духовенства Української Греко-Католицької Церкви була створена на підставі Декрету Блаженнішого Любомира (Гузара), згідно з кан. 662, §1 ККСЦ, за постановою № 3 Синоду Єпископів УГКЦ, який проходив 2 – 9 вересня 2008 р. До складу Комісії входять ректори всіх єпархіальних/монаших семінарій і формаційних домів УГКЦ.

Напрямки діяльності Комісії:

 • координування священичого виховання у семінаріях і монаших формаційних домах УГКЦ;
 • організація та підтримка семінарійних структур і священичого виховання;
 • дослідження та praxis у ділянці семінарійної освіти та виховання;
 • перевірка реалізації програми священичого виховання в УГКЦ;
 • організація періодичних зустрічей ректоратів семінарій;
 • опрацювання програм вступу до семінарії, норм, вимог і психологічної оцінки кандидатів семінарії;
 • апостолят і молитва за священиче покликання;
 • періодичний тренінг ректорату семінарії.
 • опрацювання програми місійного виховання;
 • опрацювання богослов’я священства в УГКЦ.


Голова Комісії Владика Богдан (Данило)

Асистент – Наталя ЦЮПКА
Tел.: + 38 (097) 838 82 93
E-mail: bohdanjdanylo@gmail.com

Адреса: 5720 State Rd.

P.O.Box 347180
Parma, OH 44134
USA

 

Комісія УГКЦ у справах монашества

Комісія УГКЦ у справах монашества є дорадчим органом Глави УГКЦ. Комісія об'єднує богопосвячених осіб через ради вищих настоятелів, до яких входять настоятелі монастирів свого права, чинів, згромаджень та інститутів богопосвяченого життя.

Напрямки діяльності Комісії:

 • сприяння початковій і постійній формації монашества та організація вишколу для настоятелів і форматорів;
 • організація створення документів Глави УГКЦ і Патріаршої курії з питань, пов’язаних із роботою Комісії;
 • збирання і вивчення питань, що стосуються стану богопосвяченого життя в УГКЦ, наприклад, питання посланництва;
 • скликання і проведення щорічних засідань представників монастирів, чинів, згромаджень та інститутів для обговорення справи, які потребують ширшого розгляду чи більшої уваги;
 • підготовка щорічного звіту про стан монаших спільнот для Глави УГКЦ;
 • сприяння і організація перекладу документів Церкви, які стосуються богопосвяченого життя;
 • видання матеріалів конференцій і сесій Собору монашества;
 • плекання зв'язків з конференціями головних настоятелів в Україні і з міжнародними об'єднаннями богопосвячених осіб;
 • плекання зв'язків із монашеством Східних Церков.


Голова чи вповноважений член Комісії бере участь у засіданнях рад вищих настоятелів.

Голова Комісії – владика Михайло (Бубній)

Заступник голови комісії – с. Валентина Рябушко

Тел. моб. 098 085 05 83

Секретар комісії – с. Михайлина Горнакевич,СНДМ

Тел. моб. 096 696 83 34

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031 

для листування: Львів-31, а/с 5377

e-mail: monashestvo.ugcc@gmail.com
web: monashestvo.ugcc.org.ua

 

Місія «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ»

Місія «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ» займається підготовкою біографічних матеріалів і переслуханням свідків стосовно осіб, які закінчили своє життя як мученики за Христову віру та які подали приклад чеснотливого, жертовного служіння Богові. Крім того, Місія працює з архівними та бібліотечними документами для дослідження життєвого шляху кандидатів, поданих до беатифікації.

Голова – преподобний отець Полікарп Марцелюк, ЧСВВ

Адреса: пл. Соборна 3а, 79008 м. Львів

Тел./факс: (032) 235 46 89

Тел. моб. 096 276 55 08

e-mail: missiopc@gmail.com

web: missiopc.blogspot.com

missiopc.org.ua