Комісії Києво-Галицького Верховного Архиєпископства

КОМІСІЇ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Комісія УГКЦ у справах молоді
(dyvensvit.org)

Комісія УГКЦ у справах родини
(rodyna.ugcc.org.ua)

Комісія УГКЦ «Справедливість і мир»
(www.iupax-ugcc.org)

Комісія УГКЦ у справах освіти і виховання
(edu-ugcc.org.ua)

Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я
(www.zdorovia.ugcc.org.ua)

Комісія УГКЦ у справах мирян
(www.laityugcc.org.ua)

Комісія УГКЦ для сприяння єдності між християнами
(www.ecumenism.com.ua)

Комісія кадрового забезпечення УГКЦ
(theocom.ugcc.org.ua)

Катехитична комісія Києво-Галицького Верховного Архиєпископства
(kk-kgva.org.ua)

 

Комісія УГКЦ у справах молоді

Комісію УГКЦ у справах молоді було створено за рішенням Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви в 1996 р.

Напрямки діяльності Комісії:

 • розробляння програми діяльності молодіжного апостоляту УГКЦ та її реалізація;
 • розвиток, заснування, духовна опіка молодіжних християнських організацій, рухів і спільнот та співпраця з ними; створення молодіжних парафіяльних груп;
 • ініціювання і допомога у створенні молодіжних духовних центрів;
 • вишкіл молодіжних християнських провідників (лідерів);
 • сприяння прочансько-таборовому рухові, проведення катехитично-рекреаційних таборів;
 • організація і проведення молодіжних мистецько-духовних програм, конкурсів, форумів і фестивалів;
 • університетське капеланство;
 • видавнича діяльність;
 • координація соціальних напрямків діяльності в молодіжному апостоляті УГКЦ.


Голова Комісії – о. Ростислав Пендюк

 

Секретар – Орест ГЕВАК

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031

Тел./факс: +38 (032) 297 08 17,
E-mail: pkusm.ugcc@gmail.com,
Web: dyvensvit.org

 

Комісія УГКЦ у справах родини

Комісія УГКЦ у справах родини створена для того, щоб уводити в життя програми, які, згідно з документами Другого Ватиканського Собору, Соборів УГКЦ, Синоду Єпископів УГКЦ та іншими офіційними документами Вселенської Церкви спрямовані на виховання та формування морально здорової, релігійно обізнаної, щасливої християнської сім'ї, а також на піднесення її до належної гідності.

Основні напрямки діяльності Комісії:

 • управління та координація вишколу й формації тих, хто посвятився роботі з сім’ями;
 • сприяння у створенні та координація діяльності родинних порадень і сімейних центрів у єпархіях;
 • співпраця з освітньо-виховними і соціально-культурними закладами, релігійними та громадськими організаціями, а також з органами державної влади всіх рівнів із розвитку програм, які стосуються сім’ї;
 • формування і створення ініціатив, які б на найвищому рівні відображали інтереси та цінності християнських сімей.


Голова Комісії – о. Василь Нестер

Секретар комісії – Юлія Земба

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031

E-mail: rodyna@ugcc.org.ua
Web: rodyna.ugcc.org.ua

 

Комісія УГКЦ «Справедливість і мир»

Комісія УГКЦ «Справедливість і мир» базується на принципах визнання гідності всіх людей, солідарності та субсидіарності у діях. Поширювати ці вартості в українському суспільстві – основна мета роботи Комісії.

Завдання Комісії:

 • привернення уваги до найбільш критичних суспільних проблем в Україні та світі;
 • поширення християнського розуміння гідності, свободи та прав людини;
 • сприяння процесові примирення та мирної співпраці між людьми, народами і Церквами.
 • хоча Комісія зосереджується на внутрішньоукраїнських завданнях, вона відкрита до дієвої участі в проектах у Європі та світі.


Напрямки роботи Комісії сьогодні:

 • покращення соціального і пастирського захисту емігрантів та їхніх сімей, утвердження толерантності до іммігрантів, перевірка дотримання прав біженців, пропонування моделей реадаптації мігрантів (гасло «Гідність без кордонів»);
 • збір та аналіз інформації про порушення прав людини та реагування на виявлені проблеми;
 • поширення ідеї пам'яті про жертв Другої світової війни, як також усіх інших воєн, що були в українській історії, через проведення символічних акцій, екуменічних молитов, семінарів та зустрічей (День пам'яті);
 • ініціювання та забезпечення проведення Суспільного тижня в УГКЦ (гасло «Любов у дії»);
 • заохочення вірних УГКЦ до активних дій та суспільної відповідальності через надання інформації (документи, книги і статті) та публічне свідчення своєї позиції (заяви, звернення та відкриті листи);
 • публікація українського перекладу основних документів Церкви щодо справедливості і миру та створення форумів для публічних дискусій (семінари, зустрічі та лекції);
 • об'єднання провідних експертів у сферах прав людини, екуменізму, соціального вчення тощо.


Комісія працює в тісній співпраці з іншими структурами УГКЦ, а також численними неурядовими організаціями в Україні та закордоном: з 2004 р. є активним членом Конференції Європейських комісій «Справедливість і мир».

Голова Комісії – 

Заступник голови – о. Олег Лука

Тел. моб. +38 067 320 61 29

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031

E-mail: jpc@ugcc.org.ua,
Web:www.iupax-ugcc.org.ua

 

Комісія УГКЦ у справах освіти і виховання

Комісія УГКЦ у справах освіти і виховання створена для сприяння всебічному, гармонійному і творчому розвитку особистості на основах християнського світогляду та культурних цінностях українського народу.

Завдання Комісії:

 • створення сприятливих умов для впровадження предмету «Християнська етика» в шкільну програму на території всієї України (пріоритетне завдання);
 • сприяти заснуванню та підтримці церковних освітніх інституцій, зокрема загальноосвітніх шкіл;
 • піддержувати у діяльності шкільні та позашкільні навчально-виховні ініціативи для дітей та юнацтва;
 • підтримувати професійну діяльність вчителів, зокрема дбаючи про їхнє особистісне духовно-моральне зростання та постійне професійне вдосконалення.


У своїй діяльності  Комісія співпрацює з державними органами освіти, навчальними закладами та фахівцями у пошуку оптимальних форм організації такого виховного та навчального процесу, який сприяв би подоланню кризу в духовному, моральному та інтелектуальному розвитку дітей і молоді. Комісія координує діяльність аналогічних єпархіальних комісій для того, щоб робота в зазначених ділянках була злагодженою та послідовною.

Голова Комісії – с. Христофора Буштин, СНДМ

тел. моб.: +38 093 67 81 240 

Секретар – Марія Грабар

Tел.: +38 (093) 678 12 40

Aдреса:вул. Микільсько-Слобідська, 5, м. Київ 02002

E-mail: edu@ugcc.org.ua,
Web: edu-ugcc.org.ua

 

Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров'я

Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я є між’єпархіальним органом УГКЦ, покликаним розвивати та підтримувати місію Церкви у сфері охорони життя та здоров’я в Україні.

Комісія була заснована 30 листопада 2004 року Декретом Глави УГКЦ Блаженнішого Любомира (Гузара).

Завдання Комісії:

 • визначення напрямків та форми душпастирства Церкви у сфері охорони життя та здоров’я;
 • налагодження співпраці з церковними, державними та громадськими організаціями і установами, які працюють у сфері охорони життя та здоров’я;
 • поширення в українському суспільстві вчення Церкви щодо життя і здоров‘я людини та сенсу її терпіння;
 • утвердження християнських цінностей у соціально-медичних інституціях, навчальних закладах та в законодавстві, зокрема відповідального та уважного ставлення до кожного хворого та пошани до його гідності.


Основні напрямки діяльності:

 • пасторальний (розробляння, організація та реалізація пасторальних програм);
 • освітній (науково-практичні семінари, вишколи душпастирів, медичних працівників і волонтерів);
 • академічний (конференції, круглі столи на актуальні теми);
 • видавничий (переклад і видання науково-практичної літератури).


Голова Комісії – о. Руслан П’яста

Секретар-референт – Ярослава Рак

Тел. моб. +38 098 050 00 18 

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031

Тел.: +38 (032) 297 13 45,

E-mail: zdorovia.ugcc@gmail.com, 
Web: www.zdorovia.ugcc.org.ua

 

Комісія УГКЦ душпастирства тверезості

Душпастирство тверезості створено в жовтні 2006 року за рішенням 32-ї сесії Синоду Єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ як підкомісію у складі Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я. 31 липня 2019 року підкомісію було реорганізовано у комісію.

Мета і завдання комісії:

 • протистояти поширенню алкогольної залежності в українському суспільстві, допомагаючи людям жити відповідно до власної гідності, дарованої Творцем;
 • поширювати в українському суспільстві вчення Церкви щодо відповідального ставлення до власного життя і здоров’я;
 • налагоджувати співпрацю з державними та громадськими організаціями,  установами, а також іншими християнськими Церквами, які працюють у сфері профілактики алкоголізму та допомоги залежним від алкоголю і членами їхніх родин;
 • утверджувати в суспільстві християнські моральні цінності, які сприяють популяризації тверезого способу життя;
 • сприяти вихованню відповідального ставлення до власного здоров’я серед підлітків і молоді.


Напрямки діяльності:

 • пасторальний (розробляння, організація та реалізація пасторальних програм, надання допомоги залежним та співзалежним);
 • освітній (науково-практичні семінари, тренінги, спеціалізований вишкіл душпастирів та волонтерів);
 • академічний (організація конференцій та круглих столів на актуальні теми).

Голова комісії  – о. Ігор КОЗАНКЕВИЧ

E-mail: drohobychi@gmail.com

web: www.sober-way-of-life.org.ua

 

Комісія УГКЦ у справах мирян

Комісія УГКЦ у справах мирян створена на підставі Декрету Глави УГКЦ Блаженнішого Любомира (Гузара) від 6 жовтня 2006 р. Комісія діє відповідно до Положення, яке затвердив Синод Єпископів у листопаді 2003 р.

Мета діяльності Комісії – пожвавити життя мирян, активніше залучаючи їх до апостольського служіння, відповідно до вчення Католицької Церкви про мирян.

Завдання:

 • поширювати вчення Католицької Церкви про мирян;
 • координувати діяльність єпархіальних комісій у справах мирян;
 • співпрацювати з мирянськими організаціями, структура і діяльність яких поширюється на між’єпархіальний рівень;
 • сприяти створенню мирянських структур на єпархіальному та між’єпархіальному рівнях;
 • бути інформаційним і методичним центром для мирян та мирянських організацій;
 • бути дорадчим органом для Синоду Єпископів УГКЦ та Глави Церкви;
 • допомагати Синодові Єпископів та Главі Церкви у розробці та втіленні церковної мирянської політики.


Для реалізації своєї мети та завдань Комісія УГКЦ у справах мирян проводить періодичні наради з єпархіальними комісіями, зустрічі з мирянськими організаціями, круглі столи, конференції, семінари, з’їзди мирян, організовує вишколи для мирянських провідників, розробляє методичні посібники стосовно організації мирянського життя на парафіяльному рівні та стосовно створення мирянських організацій, подає аналітичні пропозиції Главі Церкви та Синодові Єпископів стосовно церковної мирянської політики.

Голова Комісії – о. Василь Білаш

Секретар – Лілія КУЗЬМЯК

Тел.: +38 (050) 070 49 87

Е-mail: komisija.myrjan.ugcc@gmail.com
web: www.laityugcc.org.ua

 

Комісія УГКЦ для сприяння єдності між християнами

Комісію УГКЦ для сприяння єдності між християнами створено за постановою Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви.

Основні напрямки діяльності:

 • формування та підтримка екуменічних і міжцерковних ініціатив УГКЦ, зокрема душпастирської, інформаційної, координаційної та консультаційної діяльності;
 • співпраця з особами, відповідальними за екуменічне служіння УГКЦ в Україні і закордоном, а також з відповідними органами інших Церков в Україні та з органами державної влади усіх рівнів щодо розвитку програм, які стосуються екуменічної та міжцерковної діяльності;
 • організація вишколів, семінарів і тренінгів для священиків та мирян УГКЦ для сприяння більшій відкритості до спільних зустрічей, молитви, діалогу та обміну досвідом особливо з православними братами і сестрами.


Голова Комісії – о. д-р Ігор Шабан

Адреса: вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ 02002

Тел моб. +38 (098) 276 29 49
Е-mail: ecumenism@ukr.net
Web: www.ecumenism.com.ua

 

Комісія кадрового забезпечення Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ

Комісія кадрового забезпечення Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ створена у листопаді 2008 року на підставі Декрету Блаженнішого Любомира (Гузара) для координації формування кадрової політики УГКЦ та її структур в Україні.

Основні завдання Комісії:

 • вивчати основні кадрові потреби структур і навчальних закладів єпархій Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ;
 • створити і доповнювати центральну базу даних про студентів і спеціалістів, які навчаються чи здобули вищу спеціалізовану освіту в Україні та закордоном;
 • за дорученням правлячих архиєреїв відбирати та спрямовувати на спеціалізоване навчання в Україні кандидатів для забезпечення кадрової стратегії єпархій та їх структур.


Голова комісії – о. д-р Богдан Прах

Заступник – о. Юрій КОЗЛОВСЬКИЙ

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031

тел. моб. +38 068 541 18 31

Е-mail: theocom@ukr.net,
web: theocom.ugcc.org.ua

 

Катехитична комісія Києво-Галицького Верховного Архиєпископства

Комісія була створена на підставі Декрету Блаженнішого Любомира (Гузара) від 15 червня 2010 р. для координації катехитичної діяльності УГКЦ в межах України.

Голова комісії – о. Андрій Стадницький

Секретар – Соломія СЛОБОДЯН

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031

Тел. моб. +38 067 989 93 70+38 063 070 72 96

Е-mail: kk_kgva@ugcc.org.ua,
Web: kk-kgva.org.ua

 

Бюро УГКЦ з питань екології

Бюро УГКЦ з питань екології засноване згідно з рішенням 37 сесії Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ та декрету Блаженнійшого Любомира № Р-07/552, від 15 грудня 2007 р.

Робота Бюро УГКЦ з питань екології направлена на формування християнської екологічної культури та підвищення екологічної свідомості у суспільстві шляхом освітньо-виховної діяльності та практичних ініціатив.

Основні напрямки діяльності:

·  Поширення екологічного вчення Церкви.

·  Екологічна освіта та виховання на засадах християнської віри та етики.

·  Привернення уваги до актуальних екопроблем і сприяння у пошуку за шляхами їх вирішення.

·  Формування і координація діяльності Міжєпархіальної екологічної мережі УГКЦ.

·  Сприяння спеціалізованому вишколу семінаристів, душпастирів, катехитів та вчителів християнської етики.

·         Видання науково-практичної літератури з питань відповідального ставлення до природного довкілля.

·  Співпраця з державними природоохоронними органами, освітньо-виховними закладами і громадськими організаціями задля формування екологічної культури та збереження Божого створіння.

· Сприяння екологічно-екуменічному діалогу.

· Започаткування та розвиток екологічних ініціатив та практичних заходів задля збереження і примноження Божих природніх дарів.

 

Голова Бюро – д-р Володимир ШЕРЕМЕТА

Заступник голови – о. д-р Володимир МІСТЕРМАН

Секретар-референт – Уляна РИМАРУК

Тел. моб. +38 (066) 833 13 63

Адреса: вул. Гарбарська, 22, м. Івано-Франківськ 76019

E-mail: ecoburoinfo@gmail.com
Web: ecoburougcc.org.ua

 

Рада у справах євангелізації

Голова – владика Йосафат МОЩИЧ

 

Секретар – Олеся КОЛОС

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031

Тел.: +38 067 296 24 44

E-mail: olesia_kolos@ukr.net

 

Координаційна рада з питань душпастирства у кризових ситуаціях 

Голова – владика Богдан МАНИШИН

 

Асистент – Іванна ГУДЬ

Адреса: вул. Хуторівка, 35-Б, м. Львів 79031

Тел.: +38 098 812 59 70

E-mail: krdushpast@gmail.com

 

Бюро у справах Новітніх рухів і сект

Керівник – Анна БОДНАР

Секретар – на даний час нема

Адреса: пл. св. Юра, 5, м. Львів 79000

Тел.: +38 098 134 08 09

E-mail: jakir.s.z.v@gmail.com